CameraDDNS – Hik-Connect

CameraDDNS – Hik-Connect

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

CameraDDNS – Hik-Connect


CameraDDNS – Hik-Connect

Download phần mềm - ứng dụng (Apps) dành cho Camera & đầu ghi Hikvision chính hãng

1 - Upgrade firmware TFTP

 

2 - Phần mềm IVMS máy tính iVMS 4200

 

3 - Phần mềm search và kích hoạt thiết bị - SADP Tool

 

4 - Phần mềm Playback Hikvision - VSPlayer

 

5 - Phần mềm hỗ trợ từ xa – AnyDesk

 

6 - Phần mềm cấu hình hàng loạt – Batch Config

Download all App: https://appstore.hikvision.com/

backtop