Đầu ghi NVR

Đầu ghi NVR

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Khuyến mãi -20%

Hikvision

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh

Giá: 59.380.000 ₫ 74.490.000 ₫

Khuyến mãi -3%

Hikvision

Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp

Giá: 129.510.000 ₫ 133.560.000 ₫

Khuyến mãi -13%

Hikvision

Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp

Giá: 180.990.000 ₫ 208.950.000 ₫

Khuyến mãi -21%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 4.180.000 ₫ 5.310.000 ₫

Khuyến mãi -21%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 2.120.000 ₫ 2.700.000 ₫

Khuyến mãi -8%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 3.590.000 ₫ 3.920.000 ₫

Khuyến mãi -13%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 2.050.000 ₫ 2.350.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 3.740.000 ₫ 4.090.000 ₫

Khuyến mãi -13%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 2.500.000 ₫ 2.870.000 ₫

Khuyến mãi -8%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 5.030.000 ₫ 5.490.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

Giá: 15.720.000 ₫ 16.900.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

Giá: 9.650.000 ₫ 10.360.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

Giá: 11.750.000 ₫ 12.630.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

Giá: 5.920.000 ₫ 6.360.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 8.600.000 ₫ 9.230.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 5.190.000 ₫ 5.570.000 ₫

Khuyến mãi -12%

Hikvision

Đầu ghi hình 4K 16 kênh.

Giá: 23.770.000 ₫ 26.960.000 ₫

Khuyến mãi -12%

Hikvision

Đầu ghi hình 4K 32 kênh.

Giá: 27.750.000 ₫ 31.470.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

Giá: 11.840.000 ₫ 12.720.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

Giá: 21.240.000 ₫ 22.820.000 ₫

backtop