Đầu ghi NVR

Đầu ghi NVR

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Khuyến mãi -20%

Hikvision

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh

Giá: 59.380.000 ₫ 74.490.000 ₫

Khuyến mãi -3%

Hikvision

Đầu ghi hình IP 128 kênh high-end cao cấp

Giá: 129.510.000 ₫ 133.560.000 ₫

Khuyến mãi -13%

Hikvision

Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp

Giá: 180.990.000 ₫ 208.950.000 ₫

Khuyến mãi -10%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 4.760.000 ₫ 5.310.000 ₫

Khuyến mãi -4%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 2.580.000 ₫ 2.700.000 ₫

Khuyến mãi -10%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 3.510.000 ₫ 3.920.000 ₫

Khuyến mãi -4%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 2.100.000 ₫ 2.180.000 ₫

Khuyến mãi -11%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 2.100.000 ₫ 2.350.000 ₫

Khuyến mãi -11%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 3.660.000 ₫ 4.090.000 ₫

Khuyến mãi -10%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 2.580.000 ₫ 2.870.000 ₫

Khuyến mãi -11%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 4.910.000 ₫ 5.490.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

Giá: 4.060.000 ₫ 4.440.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 6.360.000 ₫ 6.970.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh

Giá: 3.500.000 ₫ 3.830.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 4.770.000 ₫ 5.230.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

Giá: 3.180.000 ₫ 3.480.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

Giá: 15.420.000 ₫ 16.900.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

Giá: 9.460.000 ₫ 10.360.000 ₫

Khuyến mãi -9%

Hikvision

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

Giá: 11.530.000 ₫ 12.630.000 ₫

backtop