Switch mạng

Switch mạng

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Khuyến mãi -12%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 4 cổng PoE - 35W

Giá: 1.010.000 ₫ 1.150.000 ₫

Khuyến mãi -7%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 4 cổng PoE - 58W

Giá: 1.350.000 ₫ 1.450.000 ₫

Khuyến mãi -8%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 8 cổng PoE - 58W

Giá: 1.750.000 ₫ 1.900.000 ₫

Khuyến mãi -8%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 8 cổng PoE - 100W

Giá: 2.280.000 ₫ 2.490.000 ₫

Khuyến mãi -14%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 16 cổng PoE - 230W

Giá: 7.760.000 ₫ 8.980.000 ₫

Khuyến mãi -10%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 16 cổng PoE - 135W

Giá: 6.750.000 ₫ 7.540.000 ₫

Khuyến mãi -31%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 24 cổng PoE - 370W

Giá: 9.440.000 ₫ 13.665.000 ₫

Khuyến mãi -10%

Hikvision

Switch mạng Hikvision 24 cổng PoE - 225W

Giá: 8.100.000 ₫ 9.050.000 ₫

backtop