Kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION

Kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Hikvision

Kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION

Mã sản phẩm: DS-K5671-ZU

Liên hệ

Kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt HIKVISION

Số lượng:

1
backtop