Máy nhận diện khuôn mặt để kiểm soát vào ra cho nhà máy

Máy nhận diện khuôn mặt để kiểm soát vào ra cho nhà máy

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Hikvision

Máy nhận diện khuôn mặt để kiểm soát vào ra cho nhà máy

Mã sản phẩm: DS-K1T341AMF

Liên hệ

Máy nhận diện khuôn mặt để kiểm soát vào ra cho nhà máy

Số lượng:

1
backtop