Middle - Thanh ở giữa gắn máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision

Middle - Thanh ở giữa gắn máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Hikvision

Middle - Thanh ở giữa gắn máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision

Mã sản phẩm: DS-K3Y501-M1/EPg-Dp60(O-STD)

Liên hệ

Middle - Thanh ở giữa gắn máy chấm công nhận diện khuôn mặt Hikvision

Số lượng:

1
backtop