PHẦN MỀM HIKCENTRAL-ECO 1.7

PHẦN MỀM HIKCENTRAL-ECO 1.7

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh
Sala Security - Siêu thị Camera giám sát, Nhà thông minh

Hikvision

PHẦN MỀM HIKCENTRAL-ECO 1.7

Mã sản phẩm:

Liên hệ

HIKVISION luôn phấn đấu để phát triển và cung cấp các sản phẩm tốt nhất, các giải pháp hoàn chỉnh trong ngành giám sát an ninh. Một giải pháp giám sát hoàn chỉnh có được đánh giá cao hay không phụ thuộc vào nền tảng quản lý. Để đạt được mục tiêu phát triển giải pháp giám sát hoàn thiện từ phần mềm cho tới phần cứng, trước hết, nền tảng quản lý hình ảnh đáp ứng được nền tảng mở, hoàn chỉnh và thông minh.

Số lượng:

1

Thông số kỹ thuật

SOFTWARE DOWNLOAD

Supported Languages:

English,简体中文(Simplified Chinese),Русский (Russian),Български (Bulgarian),Magyar (Hungarian),Deutsch (German),Italiano (Italian),Čeština (Czech),Français (French),Polski (Polish),Nederlands (Dutch),Português (Portuguese),Español (Spanish),Dansk (Danish),Suomi (Finnish),Türkçe (Turkish),한국어 (Korean),繁體中文 (Traditional Chinese),ภาษาไทย (Thai),Tiếng Việt(Vietnamese),日本語 (Japanese),(Arabic)العربية,Українська (Ukrainian),

backtop